Przyczyny zaginięć

Sytuacja zaginięcia dziecka jest bardzo trudnym przeżyciem dla całej rodziny. Małe dzieci giną nagle, co powoduje szok i często na początku bezradność rodziców, a u dziecka dezorientację i przerażenie. Przyczyn zaginięć jest wiele, każdy przypadek stanowi odrębną historię. Najczęstszym powodem jest niewłaściwa opieka dorosłych, rzadziej przyczyną zaginięcia jest przestępstwo np. porwanie. Dziecko może zaginąć pozostawione samo na podwórku, podczas powrotu ze szkoły. Ważne, aby nauczyć dziecko prawidłowych zachowań, tak aby mogło unikać zagrożeń związanych z zaginięciem.

W Polsce, co 2-3 dni zgłaszane jest policji zaginięcie dziecka, które nie skończyło siedmiu lat, aż dwoje dzieci w wieku 7-13 lat zgłaszanych jest prawie codziennie.

Rokdo 7 lat7-13 lat14-17 lat
20145259646 615
20134819516 121
20124658005 338
20111514823 697

Tabela 1. Zaginięcia dzieci w Polsce – dane Policji (źródło)

Zostawianie dzieci bez opieki

Małe, kilkuletnie dzieci nie mogą zostawać same nawet na chwilę, gdyż nie są w stanie ocenić niebezpieczeństw, przewidzieć konsekwencji swoich zachowań. Zdarza się, że dzieci pozostają bez opieki na podwórku, na ulicy, w środkach komunikacji. W takich sytuacjach, narażone są na zagubienie się i wykorzystanie przez obce osoby.

Dzieci nie powinny zostawać same w domu. Jednak, dziecko starsze, np. 9 - 10 letnie, jeśli rodzic zdecyduje, że jest wystarczająco dojrzałe psychicznie i emocjonalnie może zostać na chwilę samo, np. gdy rodzic wyjdzie do pobliskiego sklepu.

Niepilnowanie dziecka podczas wspólnych wyjść

Dla małego dziecka np. trzyletniego, wspólne wyjście z rodzicami do hipermarketu czy na pocztę jest jak egzotyczna „wyprawa do dżungli”. Wszystko jest nowe, kolorowe, absorbujące. Dziecko jest ciekawe świata i często rwie się do jego odkrywania. W tłumie innych ludzi, w centrum handlowym, na dworcu, łatwo dziecku zgubić się i stracić rodzica z oczu. Rodzic również, zaabsorbowany zakupami, może stracić z dzieckiem kontakt, np. puści jego rękę. Dziecko w takiej sytuacji jest przerażone. Nie wie, co ma zrobić, gdzie są rodzice i kogo poprosić o pomoc. Jest zdane wyłącznie na osoby, które napotka. Podczas wspólnych wyjść to rodzice muszą pilnować dziecka.

Ofiary przestępstw

Bardzo rzadko, ale zdarza się, że dzieci stają się ofiarami przestępstw: uprowadzenia, pedofilii, morderstwa. Dlatego warto uczyć jak powinny się zachowywać w kontaktach z nieznajomymi osobami. Dziecko powinno umieć wołać głośno o pomoc, nie wstydzić się krzyczeć, jeśli obca osoba będzie próbowała zrobić mu krzywdę.

Porwania rodzicielskie

W Polsce odnotowuje się coraz liczniejsze przypadki porwań rodzicielskich. Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego lub pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu, zgodnie z prawem zakresie.

Więcej informacji www.porwaniarodzicielskie.pl