Child Alert

Child Alert to system alarmowy uruchamiany w przypadku zaginięcia małego dziecka, który opiera się na skoordynowanym działaniu policji i mediów, w celu jak najszerszego rozpowszechnienia wizerunku zaginionego dziecka.

W sytuacji zaginięcia małego dziecka najważniejszy jest czas. Dzięki Child Alert komunikat o poszukiwaniach natychmiast pojawia się w środkach masowego przekazu, co zwiększa szansę na odnalezienie dziecka. Podmiot wyznaczony do obsługi systemu przygotowuje jednakowy komunikat, który – po uprzedniej decyzji policji o włączeniu alertu – trafia do telewizji, radia, Internetu, sieci komórkowych, na ekrany reklamy zewnętrznej i elektroniczne znaki drogowe. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko mogło zostać wywiezione za granicę, istnieje możliwość uruchomienia alertu w innych państwach korzystających z systemu

Nie każde zaginięcie dziecka uruchamia system, stosuje się go przede wszystkim w przypadkach podejrzenia zagrożenia życia dziecka. Z doświadczeń 11 krajów Unii Europejskiej, w których działa Child Alert, wynika, że system jest uruchamiany najwyżej kilka razy w roku.

Pomysł jego wprowadzenia narodził się w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje pod nazwą Amber Alert od imienia porwanej i zamordowanej w 1998 roku dziewczynki Amber Hagermann. Ze statystyk opublikowanych przez amerykański Departament Sprawiedliwości wynika, że 75 procent porwanych dzieci zostaje zamordowanych w ciągu pierwszych trzech godzin od chwili porwania. Dlatego kiedy zaginie dziecko, kluczowy jest czas i szybkość działania. Powiadomienie o zaginięciu jak najszerszych kręgów społeczeństwa, może przyspieszyć odnalezienie i szczęśliwy powrót dziecka. 

W Polsce trwają przygotowania do wdrożenia systemu. Jego uruchomienie planowane jest w lipcu 2013r.

www.childalert.pl