STYCZEŃ 2013 - Szkolenie w przedszkolu

W styczniu 2013 odbyło się szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz zajęcia dla dzieci w Przedszkolu nr 400, przy ul. Lokajskiego 2, w Warszawie.

Dla Kadry:

Celem szkolenia dla kadry pedagogicznej było poszerzenie wiedzy uczestników na temat profilaktyki zaginięć małych dzieci: poznanie przyczyn zaginięć, sposobów zapobiegania oraz przygotowanie do rozmów z dziećmi na ten temat. Uczestnicy zapoznali się z przykładowymi scenariuszami zajęć edukacyjno-profilaktycznymi dla dzieci.

Dla dzieci:

Fundacja ITAKA zrealizowała również zajęcia w trzech grupach przedszkolnych, mające na celu zapobieganie zaginięciom małych dzieci oraz naukę bezpiecznych zachowań. Program zajęć obejmował 3 tematy: Nieznajomy, nieznajoma! Nie przyjmuję słodyczy od obcych osób! oraz Nie wsiadam do obcego samochodu! Podczas zajęć dzieci uczyły się właściwej postawy w sytuacji kontaktu z osobą nieznajomą. Dowiedziały się m.in. kim jest osoba nieznajoma, oraz że nie mogą przyjmować od osoby nieznajomej prezentów i słodyczy. Przedszkolaki uczyły się również wołać o pomoc, w sytuacji zagrożenia.

Dziękujemy Dyrekcji Przedszkola za decyzję o szkoleniu, a kadrze oraz dzieciom dziękujemy za udział w zajęciach.